Bạn Tuấn hỏi: Muốn lắp đặt camera tại nhà tôi cần những gì:
  Sao Nam Hà Nội xin trả lời: 

 

Bạn Nam hỏi: Muốn lắp đặt camera tại nhà tôi cần những gì:
  Sao Nam Hà Nội xin trả lời: