WJ-NXE20W

Liên hệ

Loại sản phẩm: Phần mềm mở rộng tính năng

Hãng sản xuất: Panasonic

Mô tả WJ-NXE20W

Gói phần mềm khai báo mở rộng kênh cho đầu ghi hình WV-NX200K/G
Mở rộng từ 09 kênh lên theo các mức: 16, 24, 32 kênh (Mỗi mức sử dụng 1 gói cài đặt)

Đánh giá WJ-NXE20W