WJ-NXE40W

Liên hệ

Loại sản phẩm: Phần mềm mở rộng tính năng

Hãng sản xuất: Panasonic

Mô tả WJ-NXE40W

Gói phần mềm khai báo mở rộng kênh cho đầu ghi hình WV-NX400K/G - WJ-NX400K/GJ
Mở rộng từ 64 kênh lên theo các mức: 96, 128 kênh (Mỗi mức sử dụng 1 gói cài đặt)

Đánh giá WJ-NXE40W