WV-ASE202W

Liên hệ

Loại sản phẩm: Phần mềm mở rộng tính năng

Hãng sản xuất: Panasonic

Mô tả WV-ASE202W

Extension Software for WV-ASM300W - i-Pro Management Software.
(Cho chức năng hiển thị nhiều màn hình : 1 / 4 / 9 / 16 /64)
Dùng để hiển thị tới 64 hình/ 1 màn hình; cho các phần mềm WV-ASM300/ ASM300W... (do ASM200 chỉ hiển thị 16 hình; WV-ASM300W hiển thị tối đa 20 Camera/ màn hình
- Hỗ trợ hiển thị tới 6 màn hình: Hoạt động, trực tiếp, bản đồ...

Đánh giá WV-ASE202W