WV-ASE203W

Liên hệ

Loại sản phẩm: Phần mềm mở rộng tính năng

Hãng sản xuất: Panasonic

Mô tả WV-ASE203W

Extension Software for WV-ASM300W - i-Pro Management Software; supporting devices for ASM200/ASM300 .
(Cho chức năng quản lý nhiều hơn 100 đến 500 Recorder và nhiều hơn 64 đến 320 bộ Encoder; Quản lý Camera trực tiếp nhiều hơn 1.280 Cameras)

Đánh giá WV-ASE203W